Značka

Více než 20 let na trhu, více než 30 let zkušeností

Nabízíme Vám služby v oblasti stavebních prací s použitím horolezecké techniky:

· Čištění a umývání fasád a oken
· Odstraňování graffiti
· Rekonstrukce všech druhů fasád včetně
  zateplení

· Ochrana budov proti dosedání ptactva
· Čištění a zastřešování světlíků
· Instalace bezpečnostních sítí na balkony

· Revize a doplňování střešní krytiny
· Rozebírání komínů, demontáž starých antén
· Vyzdívání a oplechování komínů
· Opravy a nátěry klempířských prvků

· Čištění průmyslových hal a dalších objektů
· Nátěry ocelových konstrukcí

· Demoliční a sanační práce
· Zabezpečování stavebních konstrukcí
  v havarijním stavu
· Montážní a demontážní práce
· Instalace reklamních bannerů

· Odstraňování sněhových návějí ze střech
· Prořezávání a kácení stromů

· Školení pro práce ve výškách a revizní kontroly

 

· Samozřejmostí je zpracování cenové nabídky zdarma a fotodokumentace v reálném čase.

· Při dlouhodobé spolupráci a v zimním období poskytujeme zajímavé slevy.